Hakkımızda

HAKKIMIZDA

KONTEST MUAYENE VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.;

2011 yılının Aralık ayında, ilgili yönetmelikler ve standardlar kapsamında asansör muayenelerini / kontrollerini yapmak üzere kurulmuş, konusunda uzman kalifiye personelleriyle hizmet vermekte olan bir tüzel kişiliktir. Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği’nin asansörlerin yıllık periyodik muayenelerinin A Tipi Akredite Muayene kuruluşlara yaptırma zorunluluğu getirmesi ve asansöre gereken önemin verilmediği düşüncesiyle firmamız kurulum çalışmalarına başlamış ve kısa sürede Standard ve yönetmeliklerin istediği şartları tamamlayarak hizmete girmiştir. Firmamızın kuruluş amacı; TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre A Tipi Muayene kuruluşu olarak, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği kapsamında, asansörlerin yıllık periyodik muayenelerini gerçekleştirmektir.

A Tipi Muayene kuruluşu olarak;

  • Muayene konusuna taraf olan kesimlerden bağımsız olunacağı,
  • Muayene faaliyetleri ile ilgili olarak kararların ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyetle iştigal edilmeyeceği,
  • Kuruluşumuzun çalışma prosedürlerini ayrım yapmayan bir şekilde uygulayacağı,
  • Bütün ilgili tarafların, kuruluşumuzun hizmetlerine erişebileceği,

taahhüdümüz altındadır. En çok kullanılan toplu taşıma araçlarından birisi olan, kendimizin, eşimizin, dostumuzun, çocuklarımızın sürekli olarak kullandığı, en ufak bir hatanın telafisinin olmayacağı asansörlerin güvenliğinin arttırılması için; asansör montaj, bakım, servis hizmeti veren kişi ve kuruluşların bilinçlendirilmesi için standard ve yönetmelik eğitimlerimizle de sektörün hizmetindeyiz.

KONTEST MUAYENE VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. olarak KALİTE POLİTİKAMIZ;

  • Tarafsızlık, gizlilik, bağımsızlık ve her türlü ayrımcılıktan uzak olarak,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek,
  • Sürekli gelişmeyi sağlayarak,
  • Sürekli eğitim yolu ile çalışanlarının yeterliliğini, gelişimini ve bireysel katkılarını arttırarak,
  • Hizmetlerini icra ederken, edindiği bilgilerin üçüncü tarafların avantajına, uygunsuz kullanımına hiçbir şart altında izin vermeyerek,
  • Bu hizmetlerde görev alan personelini ve uzmanlarını idari ve teknik kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak tutarak,

Her zaman gerekli titizliği göstermektir.