AKREditasyonlarımız

Kurumsal

AKREDİTASYONLARIMIZ

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır. 

KONTEST MUAYENE VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.  AB-0145-M no ile TURKAK’tan akredite ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Asansörler   ve yürüyen merdivenler için Yetkilendirilen A Tipi Muayene Kuruluşudur.

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği (ESKİ-95/16/AT Asansör Yönetmeliği)
Asansör imalatı ya da montajı gerçekleştiren firmalar için CE markalaması yasal bir zorunluluk sebebidir. Montaj, Bakım ve Revizyon hizmeti sunan işletmeler, ilgili standartlar çerçevesinde teknik dosya ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemlerini işletmelerinde uygulayarak, yapmış oldukları elektrikli asansör (TS EN 81-20) (ex. EN 81:1+A3) veya hidrolik asansör (TS EN 81-20) (ex. EN 81:2+A3) montajlarının, ilgili yönetmeliğe uygun olup olmadığını Onaylanmış Kuruluşa (Notified Body) onaylatmak zorundadırlar. Onaylanmış kuruluşun uygunluk onayı ile birlikte yaptıkları montajlar üzerinde CE işaretlemesi yapabilirler.

KONTEST Asansörlerin CE Belgelendirilmesi konusunda 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği’nde 2741 Kimlik Numarası ile Onaylanmış Kuruluş olarak atanmıştır.

Yönetmelik Adı

Yönetmelik No

Kapsam

Asansör

2014/33/AB

MODÜL B – AB TİP İNCELEMESİ(EK – IV B)

MODÜL G –  ASANSÖRLERİN BİRİM DOĞRULAMAYA DAYALI UYGUNLUĞU (EK VIII)

ASANSÖR SON MUAYENESİ( EK V)

Asansörlerin Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül E) Ek X

Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi ile Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu (Module H1) Ek XI

Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül D) Ek XII

KONTEST, bu 6 modül çerçevesinde 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Kapsamına giren;

a) Tüm Elektrikli Asansörler,
b) Tüm Hidrolik Asansörler için Ürün Belgelendirme ve CE İşaretlemesi Hizmeti sunmaktadır.

CE Uygunluk İşareti:Üreticinin, ilgili teknik düzenleme/düzenlemelerden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işarettir.

Teknik dosya:Ürünün, ilgili teknik düzenlemenin gereklerine uygun olarak üretildiğini gösteren rapor ve belgelerin bulunduğu ve ürünün tasarım, üretim ve/veya çalışması ile ilgili bilgileri içeren dosyayı ifade eder.

Asansör Yönetmeliği:İnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirten bir Yönetmeliktir.

Asansörlerde CE İşaretleme: “CE” uygunluk işareti aşağıdaki biçimde ‘CE’ baş harflerinden oluşmalıdır: